Polski Ład sprawdzi na co wydajesz pieniądze

black payment terminal

Skarbówka prześledzi twoje zakupy. To nowe prawo w Polskim Ładzie, które umożliwi integrację terminali płatniczych z kasami online. Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu, które zostały przegłosowane w piątek w Sejmie, liczą blisko 700 stron. Warto jednak zwrócić uwagę na zapisy, które pozwolą organom państwa dokładniej śledzić nasze zakupy. Nowe prawo, nowy ład Mówimy tu o […]

ZUS przyzna Ci świadczenia, które po latach może odebrać z odsetkami

crop payroll clerk counting money while sitting at table

Osoby, którym ZUS wypłaca zasiłki chorobowe, macierzyńskie albo przyznał im rentę lub wcześniejszą emeryturę, nie mogą już spać spokojnie. Dlaczego? Otóż dlatego, że to że dziś dostaniesz pieniądze nie oznacza wcale, że te świadczenia Ci się należy. ZUS może chcieć za pięć lat zażądać ich zwrotu, i to z odsetkami, liczonymi od ich wypłaty, a […]

ZUS znów przeprowadza częstsze kontrole kobiet w ciąży i młodych matek

anonymous pregnant female checking notification on cellphone

Zauważamy, że coraz częstsze kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczą młodych mam. Kontroli poddawane są zarówno mamy pracujące w ramach umowy o pracę, jak i kobiety prowadzące działalność gospodarczą. Często wynikiem postępowania w ZUS jest wstrzymanie świadczeń a przez to sprawy trafiają do sądu, gdzie mama musi dowieść, że zatrudnienie czy prowadzona działalność gospodarcza nie były […]

Ze sprawy rozwodowej na ławę oskarżonych

Nie jest moim zamiarem bronić katów i piętnować pokrzywdzonych. Chcę jednak zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które moim zdaniem psuje praktykę stosowania prawa. Przyjęło się, że postępowanie rozwodowe, w szczególności z orzekaniem o winie, stanowi wieloletnią gehennę. Z pozycji męża może być jednak znacznie gorzej. Przyjmowana przez rozwodzące się żony taktyka procesowa, wymaga często stworzenia […]

Z najbliższymi przez pleksę

Jeśli kiedykolwiek któraś z osób Ci bliskich została zatrzymana, a później tymczasowo aresztowana, pierwszą kwestią, o której pomyślałeś jest jak najszybszy kontakt z nią. Opiszę Ci jak zorganizować widzenie w areszcie śledczym. Pierwsza myśl, która przyjdzie Ci do głowy, to udać się bezpośrednio do aresztu śledczego. To oczywiście zła decyzja, bo po odczekaniu, być może […]

Zostałem ukarany za wykroczenie. Dlaczego nie dostanę zaświadczenia o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności pobierane z Krajowego Rejestru Karnego jest niezbędne w wielu sytuacjach. Jest wymagane nie tylko jako załącznik do aplikacji o zatrudnienie w administracji publicznej, ale w zasadzie przed podjęciem każdej poważnej pracy (które to zresztą wymaganie ze strony potencjalnego pracodawcy nie jest zgodne – w wielu przypadkach – z prawem). Tak czy inaczej, […]

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości

Kto z nas nie popełnia błędów? Błędy są różnego kalibru, i czasem odrobina brawury, mołojeckiej fantazji i zupełne zignorowanie wszystkich kampanii społecznych zaprowadzić może nas na drogę występku. Najpowszechniej występującego występku w Polsce. Tym występkiem jest oczywiście prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Ciąg zdarzeń wygląda zazwyczaj bardzo podobnie. Spotkanie towarzyskie, na które pojechaliśmy samochodem, […]

O prawie do obrony w sprawach opartych na materiałach niejawnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraziła swoje zaniepokojenie informacjami przekazywanymi przez członków Izby Adwokackiej w Warszawie dotyczącymi ograniczeń w dostępie do akt w sprawach, w których istotną część dowodów stanowią materiały niejawne. Rzecz w tym, że część warszawskich adwokatów uczestnicząc w posiedzeniach w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania […]