Jeśli kiedykolwiek któraś z osób Ci bliskich została zatrzymana, a później tymczasowo aresztowana, pierwszą kwestią, o której pomyślałeś jest jak najszybszy kontakt z nią. Opiszę Ci jak zorganizować widzenie w areszcie śledczym.

Pierwsza myśl, która przyjdzie Ci do głowy, to udać się bezpośrednio do aresztu śledczego. To oczywiście zła decyzja, bo po odczekaniu, być może nawet kilku godzin, funkcjonariusz służby więziennej powie Ci, że nie masz zgody na widzenie.

Pamiętaj, że Twój bliski jest tymczasowo aresztowany, a zatem, aby się z nim zobaczyć musisz uzyskać zgodę na udzielenie widzenia od organu, do którego dyspozycji pozostaje. Będzie to albo prokurator, albo sąd – jeśli tymczasowe aresztowanie jest kontynuowane po wypłynięciu do sądu aktu oskarżenia.

Zasada jest taka, że tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą. Od zasady jest jednak wyjątek. Organ dysponujący może odmówić prawa do widzenia jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego, albo do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Z łatwością dostrzegasz zapewne, że określenia te są nieostre. Dużo zależy od “widzi mi się” prokuratora, czy sędziego. Mogę Cię jednak zapewnić, że jeśli jesteś, lub będziesz świadkiem w sprawie Twojego najbliższego, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie otrzymasz zgody.

Od negatywnej dla Ciebie decyzji przysługuje zażalenie. Sprawny adwokat doskonale wie jak je napisać.

Zauważ też, że kodeks traktuje o osobie najbliższej. Jeśli zatem jesteś żoną, mężem, matką lub ojcem, to nie ma problemu. Jeśli jednak żyjecie w nieformalnym związku, musisz w odpowiedni sposób ukazać to we wniosku. Nieoceniona w tym względzie może się okazać pomoc adwokata.

Pamiętaj też, że prokurator na pewno nie odmówi zgody na udzielenie widzenia tymczasowo aresztowanego z ustanowionym obrońcą. Obrońcę możesz ustanowić również Ty, jako osoba najbliższa. Adwokat w wielu wypadkach jest więc jedynym łącznikiem pomiędzy Tobą, a Twoim bliskim. Często jego pomoc może okazać się niezbędna do załatwienia ważnych życiowych spraw, bo przecież czasem i tymczasowo aresztowany musi coś wypełnić, czy coś podpisać. Warto o tym pamiętać.