Karol Wieczorski

Siła wielu perspektyw!

Prawo cywilne, prawo gospodarcze

Prawnik często widzi więcej, jeśli może spojrzeć na przedmiot swojej pracy z różnych perspektyw. Tak właśnie jest ze mną. Kiedyś byłem sędzią warszawskiego sądu rejonowego, ale temperament ciągnął mnie na drugą stronę stołu sędziowskiego – zostałem więc radcą prawnym. Specjalizuję się w postępowaniach nieprocesowych (podziały majątku dorobkowego małżonków, działy spadku, zniesienia współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia drogi koniecznej). Przeprowadziłem też wiele skomplikowanych spraw sądowych dotyczących zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorców (w tym sporów korporacyjnych, procesów o zapłatę, o ustalenie). Rozwiązałem dla moich Klientów szereg problemów cywilistycznych życia codziennego (z zakresu prawa konsumenckiego, prawa spadkowego, prawa lokalowego), a jako sędzia orzekałem w sprawach m.in. o odszkodowania komunikacyjne i o zadośćuczynienia.

karol wieczorski

Pozostańmy w kontakcie

kontakt@jstkancelaria.pl

+48 698 723 644