Zażywanie a posiadanie narkotyków

posiadanie narkotyków odpowiedzialność karna

Ostatnio mój znajomy podesłał mi pewien artykuł o tym, że skazali pewnego pana za posiadanie narkotyków. Niby nic dziwnego, ale został on skazany za to, że nie posiadał ich fizycznie przy sobie, lecz, że je posiadał, nazwijmy to w sobie. Krótko mówiąc, został skazany za posiadanie narkotyków po ich spożyciu. Kolega zadał więc pytanie – […]

Ze sprawy rozwodowej na ławę oskarżonych

Nie jest moim zamiarem bronić katów i piętnować pokrzywdzonych. Chcę jednak zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które moim zdaniem psuje praktykę stosowania prawa. Przyjęło się, że postępowanie rozwodowe, w szczególności z orzekaniem o winie, stanowi wieloletnią gehennę. Z pozycji męża może być jednak znacznie gorzej. Przyjmowana przez rozwodzące się żony taktyka procesowa, wymaga często stworzenia […]

O prawie do obrony w sprawach opartych na materiałach niejawnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraziła swoje zaniepokojenie informacjami przekazywanymi przez członków Izby Adwokackiej w Warszawie dotyczącymi ograniczeń w dostępie do akt w sprawach, w których istotną część dowodów stanowią materiały niejawne. Rzecz w tym, że część warszawskich adwokatów uczestnicząc w posiedzeniach w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania […]