Umowa o zakazie konkurencji w przypadku zlecenia i działalności gospodarczej

Umowę o zakazie konkurencji możesz podpisać zarówno jeśli masz umowę o pracę, jak i umowę zlecenie lub działalność gospodarczą. Ma ona jednak wtedy inne zasady oraz konsekwencje. W Internecie często można spotkać różne porady, takie jak że jeśli ktoś podpisał umowę o zakazie konkurencji pracując na umowę zlecenie lub mając własną działalność gospodarczą i jest […]

Umowa zlecenia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

W sprawach, które prowadzimy ważny jest wynik. Sukces to korzystne dla klienta rozstrzygnięcie sądu. Patrząc szerzej, w sprawie, która przed tygodniem rozpoznawana była przez Naczelny Sąd Administracyjny istotniejsze niż sam wyrok, było jego uzasadnienie. Sprawa dotyczyła zaliczania okresu zatrudnienia na podstawie zlecenia, jako okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych. Okres ten,  przy czym podstawa wymiaru […]