ZUS przyzna Ci świadczenia, które po latach może odebrać z odsetkami

crop payroll clerk counting money while sitting at table

Osoby, którym ZUS wypłaca zasiłki chorobowe, macierzyńskie albo przyznał im rentę lub wcześniejszą emeryturę, nie mogą już spać spokojnie. Dlaczego? Otóż dlatego, że to że dziś dostaniesz pieniądze nie oznacza wcale, że te świadczenia Ci się należy. ZUS może chcieć za pięć lat zażądać ich zwrotu, i to z odsetkami, liczonymi od ich wypłaty, a […]

Masz u nas dług? Zadzwoń!

Masz u nas dług? Zadzwoń. Uzgodnimy dogodny dla Ciebie sposób spłaty. Tego rodzaju treści pojawiają się coraz częściej w spotach telewizyjnych i radiowych, w prasie czy internecie. Firmy skupujące wierzytelności to ogromna pozycja w sektorze usług. Najczęściej przyjmują postać niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych. Jeśli zdaniem banku, z którym Kowalski zawarł umowę kredytu, należność jest nie […]