Zostałem ukarany za wykroczenie. Dlaczego nie dostanę zaświadczenia o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności pobierane z Krajowego Rejestru Karnego jest niezbędne w wielu sytuacjach. Jest wymagane nie tylko jako załącznik do aplikacji o zatrudnienie w administracji publicznej, ale w zasadzie przed podjęciem każdej poważnej pracy (które to zresztą wymaganie ze strony potencjalnego pracodawcy nie jest zgodne – w wielu przypadkach – z prawem). Tak czy inaczej, […]