Przejdź do treści

umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości