Masz u nas dług? Zadzwoń!

Masz u nas dług? Zadzwoń. Uzgodnimy dogodny dla Ciebie sposób spłaty. Tego rodzaju treści pojawiają się coraz częściej w spotach telewizyjnych i radiowych, w prasie czy internecie. Firmy skupujące wierzytelności to ogromna pozycja w sektorze usług. Najczęściej przyjmują postać niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych. Jeśli zdaniem banku, z którym Kowalski zawarł umowę kredytu, należność jest nie […]