O prawie do obrony w sprawach opartych na materiałach niejawnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraziła swoje zaniepokojenie informacjami przekazywanymi przez członków Izby Adwokackiej w Warszawie dotyczącymi ograniczeń w dostępie do akt w sprawach, w których istotną część dowodów stanowią materiały niejawne. Rzecz w tym, że część warszawskich adwokatów uczestnicząc w posiedzeniach w przedmiocie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania […]