Ochrona dóbr osobistych

Co to są dobra osobiste? W dzisiejszych czasach, jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw w wielu aspektach życia, jesteśmy (a przynajmniej powinniśmy być) świadomi odpowiedzialności za słowa. Jednak szczególnie w sferze internetowej zdarza się, że ktoś powie o nas za dużo, obrazi nas, czy skłamie na nasz temat. Pracodawca będzie nas doprowadzał na skraj załamania […]