Co to są dobra osobiste?

W dzisiejszych czasach, jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw w wielu aspektach życia, jesteśmy (a przynajmniej powinniśmy być) świadomi odpowiedzialności za słowa. Jednak szczególnie w sferze internetowej zdarza się, że ktoś powie o nas za dużo, obrazi nas, czy skłamie na nasz temat. Pracodawca będzie nas doprowadzał na skraj załamania nerwowego swoimi niestosownymi uwagami. Albo państwo nie zapewni nam dostępu do świeżego powietrza… (tak, chodzi o smog, który pozwolił nam być w niechlubnej czołówce listy najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie).

O czym mowa ? O czymś takim jak dobra osobiste. Nigdzie nie znajdziemy dokładnej definicji dóbr osobistych – Kodeks Cywilny podaje tylko przykłady tj. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Praktyka wykształciła jednak więcej przykładów, np. wspomniane prawo do świeżego powietrza, godność pracowniczą, czy nawet miłość do swojego czworonożnego pupila.

Co zrobić gdy ktoś narusza nasze dobra osobiste?

Ważną informacją jest to, że jeśli ktoś narusza nasze dobra osobiste to nie pozostajemy bez ochrony prawnej. Gdy dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, możemy żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia możemy także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, wykonała czynności niezbędne do usunięcia jego skutków. W szczególności, aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie możemy również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Tak więc naruszenie dóbr osobistych ma szereg środków, jakich możemy użyć.

Tyle Kodeks, ale jak praktycznie to ugryźć ? Możemy domagać się przeprosin, czyli wskazać dokładnie treść tych przeprosin, miejsce ich publikacji, czcionkę, kolor, tło, wielkość. Jeśli wybieramy konkretną instytucję społeczną z celem charytatywnym, powinniśmy podać jej dane.

Najtrudniej uzyskać naprawienie szkody, ponieważ musimy udowodnić istnienie tej szkody, związek przyczynowo skutkowy między zdarzeniem a szkodą i wysokość tej szkody.

W następnych publikacjach będę przedstawiać praktyczne ujęcie problematyki dóbr osobistych z (mam nadzieję) ciekawymi przykładami.

I co najważniejsze – jakby coś , to #damyradę