Przejdź do treści

mobbing

wood figurines set on surface

Mobbing

Mobbing – zgodnie z art 93 (4) kp oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu… Czytaj dalej »Mobbing