Ochrona przedemerytalna w korpusie służby cywilnej

  Obowiązujący w stosunkach pracowniczych art. 39 Kodeksu Pracy chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę, a także wypowiedzeniem warunków pracy i płacy pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Stosunek mianowania, na którego podstawie odbywa się zatrudnienie w […]