O sprawie gdzie ZUS oraz sąd oceniali, czy istnieje działalność gospodarcza z artystycznego punktu widzenia. Przeczytaj tutaj.