Ostatnio w przekazach medialnych, zwłaszcza w mediach społecznościowych, przewija się temat, że Policja na Bulwarach Wiślanych (popularnych „Schodkach”) w Warszawie często kontroluje ludzi spędzających tam czas, przeszukuje kieszenie czy torebki. Wynika to z tego, że Policja sprawdza, czy ktoś posiada substancje odurzające. Zdarza się, że znajdują przy kimś pewne ilości narkotyków.

Zakaz posiadania narkotyków

W polskim systemie prawnym zakaz posiadania substancji odurzających, czyli popularnie rzecz ujmując: zakaz posiadania narkotyków, reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednak w 2011 roku doszło do dość istotnej nowelizacji, czyli ustawodawca przewidział, że jeżeli środki odurzające sprawca posiadał w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek, postępowanie przeciwko osobie posiadającej można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.

Co to znaczy “nieznaczna ilość narkotyków”?

Należy zadać najważniejsze pytanie – co oznacza nieznaczna ilość? Tutaj przychodzi z pomocą orzecznictwo, ponieważ ustawodawca nie zdefiniował pojęcia “nieznacznej ilości” środków odurzających lub substancji psychotropowych. A skoro brak definicji to interpretując wyrażenie “nieznaczna ilość” należy odwołać się do jego znaczenia językowego. Z tego punktu widzenia przez sformułowanie “nieznaczny” rozumie się niewielki, błahy. Wedle Sądu oznacza to, że ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych aby umorzyć postępowanie powinna być niewielka, mała. Ilość substancji która jest przedmiotem czynu zabronionego, aby mogła być uznana za niewielką, nie powinna przekraczać kilku gramów. Sposób rozumienia nieznacznej ilości środków odurzających jako wystarczające do umorzenia postępowania, uwzględniać musi nie tylko kryterium ilościowe (odwołujące się do wagi tych substancji), ale również kryterium jakościowe czyli uwzględnić stężenie substancji. To kryterium to nic innego jak to, ile można z niej zrobić jednorazowych dawek. Oprócz wymienionych kryteriów ilościowego i jakościowego należy uwzględnić  kryterium proporcji ilości zabezpieczonych substancji do potrzeb sprawcy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt II AKa 247/16, LEX nr 2402505).

Ilość i rodzaj posiadanych narkotyków

Mówiąc po ludzku – nie liczy się wyłącznie sama gramatura substancji odurzającej, ale również jej rodzaj i siła oddziaływania. Organ postępowania przygotowawczego czy Sąd inaczej będzie oceniał posiadanie 1g marihuany, 1g amfetaminy czy 1g kokainy i ewentualne możliwości umorzenia postępowania przeciwko nam. Nie można również zapominać, że liczą się warunki osobiste, czyli: cel posiadanych środków, czy posiadamy stałe zatrudnienie, czy jest to pierwszy przypadek w naszym życiu, kiedy nas zatrzymują, środowisko w jakim żyjemy.

Co zrobić, jeśli złapią cię z narkotykami?

W przypadku, gdy zdarzy nam oskarżenie o taki czyn, istotny jest szybki kontakt z adwokatem, pamiętajmy, że na etapie zatrzymania mamy prawo do telefonu do naszego obrońcy (tak, tu film zgadza się z rzeczywistością). To zapewni dobrą i skuteczną obronę, a w konsekwencji zwiększamy swoje szanse na skorzystanie z dobrodziejstwa umorzenia postępowania. Z praktycznych tipów: dobrze mieć wizytówkę naszego mecenasa przy sobie, albo wbić jego numer do naszego telefonu. To nie jest dobry moment na szukanie kogoś gorączkowo w internecie, a nawet nie będziemy mieli po prostu takiej możliwości. Oczywiście rozważamy hipotetycznie, ale jakby coś to #damyradę.