Podniesienie kwoty wolnej od podatku, wyższy próg podatkowy czy zmiany w zasadach płacenia składki zdrowotnej to tylko niektóre ze zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co dokładnie się zmieni i co to oznacza w praktyce?

Rząd, mówiąc o Polskim Ładzie, roztacza przed nami wizję niemal podatkowego raju. Obok niewątpliwych korzyści dla niektórych grup społeczeństwa, nie brakuje takich rozwiązań, które budzą wątpliwości. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów niższe podatki zapłaci 18 mln osób. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT. Jednocześnie jednak wprowadzane są zmiany, które skomplikują życie i zwiększą obciążenia przedsiębiorców. Pakiet zmian podatkowych w ramach Polskiego ładu zmieni rzeczywistość w wielu firmach. Nie wszystkie zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców, dla wielu z nich obciążenia podatkowe wzrosną.

Wyższa kwota wolna od podatku

Podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku z obecnych 8 tys. zł będzie korzystne dla wszystkich, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Zmiana ma obowiązywać osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie i przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów. Nie będzie natomiast dotyczyła właścicieli firm korzystających z ryczałtu i karty podatkowej bądź rozliczających się podatkiem liniowym. Głównymi beneficjentami nowego programu podatkowego staną się osoby które zarabiają najmniej, pracownicy zatrudnieni na tzw. umowach śmieciowych, emeryci z niskim świadczeniem i przedsiębiorcy o niskich dochodach.

Podwyższenie progu podatkowego

Jedną z ważniejszych zmian będzie podwyższenie drugiego progu podatkowego z kwoty 85 528 zł do kwoty 120 tyś zł. W efekcie podatnik odda państwu 32 proc. zarobków po osiągnięciu wyższego dochodu rocznego. Podwyższenie II progu podatkowego może okazać się korzystną zmianą dla przedsiębiorców osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ci z przedsiębiorców, którzy osiągają dochody roczne do 120 tys. zł, zapłacą 17 proc.

Zmiana składki zdrowotnej w firmach

W styczniu 2022 r. zmianie nie ulegnie wysokość stawki procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nadal będzie wynosiła 9 proc. Zmieni się jednak podstawa wymiaru tej składki. Będzie ona obliczana indywidualnie, od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu. Zdaniem Przemysława Pruszyńskiego z Konfederacji Lewiatan, to jedna z najbardziej niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian. Odchodzi się od prostej zryczałtowanej płatności na rzecz skomplikowanego mechanizmu ustalania podstawy wymiaru na podstawie dochodu podatkowego przedsiębiorcy.

Ulga dla klasy średniej

Tylko niektórzy przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej będą mogli skorzystać z nowej preferencji podatkowej, jaką jest ulga dla klasy średniej. Będzie ona przysługiwać w przypadku przychodu pomiędzy 68 412 a 133 692,01 zł. Ma złagodzić skutki zmian w zasadach rozliczania składki zdrowotnej. Z ulgi nie skorzystają podatnicy płacący PIT według stawki liniowej ani rozliczający się ryczałtem czy kartą podatkową. Ulga dla klasy średniej nie będzie też miała zastosowania do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych  zleceniach i o dzieło, a także emerytów.

Zmiany podatkowe dla rodzin

Od 2022 r. będą obowiązywały nowe zasady wspólnego rozliczania z małżonkiem, które dotyczą rozliczenia już za 2021 r. Na ich podstawie wspólne rozliczenie (jeśli jest wspólność majątkowa) możliwe jest już w roku zawarcia małżeństwa bez względu na to, czy ślub miał miejsce w trakcie roku. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nową ulgę dla rodzin 4+, która polega na zwolnieniu z podatku dochodu do limitu 85 528 zł. Rozwiązanie dotyczy rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczającymi się ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

PIT 0 dla seniorów

Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo , będą mogli skorzystać z PIT 0 dla seniora. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Nie będzie tu istotna forma opodatkowania.

PIT od sprzedaży auta z leasingu

Aktualnie i jeszcze do końca 2021 r. przedsiębiorca może wykupić firmowe auto z leasingu, nie wprowadzać go do firmy i sprzedać bez podatku po 6 miesiącach. Po nowym roku wykup auta z leasingu będzie wiązał się z koniecznością zapłaty podatku, jeżeli auto zostanie sprzedane w ciągu 6 lat od wykupu.

Zmiany w CIT

Kolejną zmianą, która dotyczy przedsiębiorstw, jest poszerzenie możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT, zwanego też ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Jest to rozwiązanie, w ramach którego zysk firmy nie jest opodatkowany, dopóki w niej pozostaje i jest przeznaczony na inwestycje. Polski Ład wprowadził w tej formie opodatkowania szereg zmian, m.in. rozszerzył katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z niej. Oprócz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, od przyszłego roku estoński CIT będzie dostępny także dla spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych. Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się również nazwa tej formy opodatkowania  oficjalną nazwą będzie ryczałt od dochodów spółek.

Źródło: Business Insider Polska