Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad ważnymi zmianami w Kodeksie pracy. Gdy wejdą w życie – a musi to nastąpić do końca lipca – rodzicom i opiekunom będzie w pracy dużo lepiej – będą mieli więcej urlopu, łatwiej będzie im wziąć wolne.

Zmiany korzystne dla rodziców

Resort planuje wprowadzenie nowego rodzaju urlopu, tzw. urlopu opiekuńczego. To pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, ale też innemu członkowi rodziny np. starszym rodzicom czy małżonkowi, wymagającemu znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

Zgodnie z dyrektywą, urlop rodzicielski będzie dłuższy. Aktualnie to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach ma być: odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy rodzic będzie miał też gwarancję 9 tygodni urlopu, których nie będzie mógł przenieść na drugiego rodzica. Urlop rodzicielski będzie można wykorzystywać “na raty”, ale maksymalnie do 6. urodzin dziecka. 

Mamy dostaną wyższy zasiłek

Zmiany przewidują także zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie go na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część tego urlopu – oznacza to, iż obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zmiany w urlopie ojcowskim

Aktualnie świeżo upieczonemu tacie przysługuje dwutygodniowy urlop , który może wykorzystać do momentu skończenia przez dziecko dwóch lat. Po zmianach ten czas będzie skrócony do 12 miesięcy. Zgodnie z prawem urlop ojcowski musi być wykorzystywany w okresie narodzin dziecka i wyraźnie wiązać się z tym wydarzeniem.

W Kodeksie pracy przewidziane będą też zwolnienia od pracy (2 dni lub 16 godzin) z powodu działania siły wyższej, przysługujące w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Za każdy dzień takiego zwolnienia przysługiwałaby jednak tylko połowa wynagrodzenia. Ministerstwo planuje także wprowadzić możliwość elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat. Poza tym pracodawca nie będzie mógł bez zgody pracownika, który ma dziecko do 8 lat, zlecać mu delegacji, pracy w nocy, czy pracy w godzinach nadliczbowych. Teraz dotyczy to rodziców dzieci młodszych niż cztery lata