Jerzy K., syn Jana Kowalskiego, czyli o ochronie wizerunku i danych osobowych w procesie.

Która ze spraw karnych ostatnich lat „cieszyła się” w mediach największym rozgłosem? Moje typy to sprawy Katarzyny W., Marcina P. i Kajetana P. Pomimo, że dane tych trojga są zanonimizowane, z łatwością można przytoczyć pełne nazwiska. Odnalezienie wizerunku też nie sprawia kłopotu. Jak działa zatem w praktyce ochrona danych osobowych i wizerunku podejrzanych i oskarżonych? […]