Dziedziczenie pieniędzy z ZUS jest możliwe.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że dziedziczenie pieniędzy z subkonta ZUS jest możliwe – tymczasem po śmierci ubezpieczonego środki trafiają do osoby uprawnionej. Z tego względu warto wiedzieć, na jakich zasadach się to odbywa i jakich formalności należy dopełnić. Dziedziczenie pieniędzy z subkonta ZUS Subkonto w ZUS to część konta ubezpieczonego. Subkonta są […]