Przekształcenia spółek i kontakty z organami administracji

Prawo gospodarcze

Chodzi o to, żeby wszelkie formalności nadążały za Twoją wizją i decyzjami. Dlatego gwarantujemy najwyższy poziom profesjonalizmu, gdy dla Twojej firmy:

– sporządzamy różnego rodzaju pisma, których adresatami są instytucje publiczne, organy administracji, sądy, etc.;

– obsługujemy sprawy pracownicze (pomoc prawna w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy);

– obsługujemy zakładanie i rejestrację, przekształcenia oraz rozwiązywanie i likwidację spółek.