Kłopoty w związkach nieformalnych

Prawo rodzinne

Jesteś w związku niesformalizowanym, masz stabilną sytuację majątkową, inwestujesz, oszczędzasz, wychowujesz wspólnie z partnerem dziecko/dzieci. Czy wiesz, że prędzej czy później spotkasz się z jednym z poniższych problemów?

• trudności z uzyskaniem informacji o stanie zdrowia partnera w razie choroby,

• kwestia oficjalnego uznania ojcostwa wspólnego dziecka oraz problemy z ustaleniem obowiązków wobec dziecka,

• kłopoty ze sposobem rozliczania się przed urzędem skarbowym,

• kwestie rozliczeń spadkowych po śmierci partnera z jego legalną rodziną, zwłaszcza jeśli nie pozostawił testamentu

• jak podzielić wspólny majątek po rozstaniu, jak się zabezpieczyć, gdy nie masz prawa domagania się od partnera alimentów dla siebie.

Ich wszystkich da się uniknąć! Przyjdź do nas, zanim się zdarzą, poradzimy jak.