Emerytury pomostowe

Prawo pracy

Emerytura pomostowa to świadczenie przysługujące przed osiągnięciem wieku emerytalnego osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Brzmi prosto, ale diabeł tkwi, oczywiście, w szczegółach. Na przykład ZUS może z różnych powodów nie uznać Twojej pracy za pracę w warunkach szczególnych (patrz też: spory z ZUS).

W takiej sytuacji często opinia biegłego oraz zeznania kilku kolegów z pracy mogą zdziałać w sądzie cuda! Skontaktuj się z nami, zobaczymy, co da się zrobić.