Takie oto przypadek spod sali sądowej. Czytaj tutaj.