Niespodzianki jakie mogą czekać biznes-mamę

Kiedy na działalności gospodarczej zaszłaś w ciążę, #ZUS Cię kontrolował i myślisz, że wszystko masz już za sobą, możesz bardzo nieprzyjemnie być zaskoczona. Jak? Czytaj tutaj.

Czy walka z ZUS ma sens?

Czy walka z ZUS ma sens? Zwłaszcza kiedy ten autorytarnie stwierdza, że nie możemy być zatrudnieni w firmie, w której sami mamy udziały? Jeżeli chcesz się przekonać – przeczytaj tutaj.

ZUS krytykiem sztuki

O sprawie gdzie ZUS oraz sąd oceniali, czy istnieje działalność gospodarcza z artystycznego punktu widzenia. Przeczytaj tutaj.

Umowa zlecenia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

W sprawach, które prowadzimy ważny jest wynik. Sukces to korzystne dla klienta rozstrzygnięcie sądu. Patrząc szerzej, w sprawie, która przed tygodniem rozpoznawana była przez Naczelny Sąd Administracyjny istotniejsze niż sam wyrok, było jego uzasadnienie. Sprawa dotyczyła zaliczania okresu zatrudnienia na podstawie zlecenia, jako okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych. Okres ten,  przy czym podstawa wymiaru […]