Rewolucja w urlopach i zwolnieniach z pracy

woman in white t shirt holding smartphone in front of laptop

Firma będzie musiała uzasadniać wypowiedzenie umów na czas określony, a urlop rodzicielski zostanie wydłużony o dwa miesiące. Nowelizacja kodeksu pracy Takie rewolucyjne zmiany będzie zawierał rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, którego celem jest m.in. implementacja unijnych dyrektyw dotyczących zatrudnienia. Ma być przyjęty w II kwartale 2022 r. (czas na dostosowanie przepisów mija w sierpniu tego […]

Nowa ulga mniej korzystna dla samotnych rodziców

man carrying a baby

Nie ma już możliwości wspólnego preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem. Zastąpiła je ulga odliczana od podatku w wysokości 1500 zł. Wspólne opodatkowanie zastosować można jeszcze w rozliczeniu za rok 2021. Wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci są niekorzystne – oceniają eksperci. Nowa ulga, co się zmieniło? Polski Ład zmienił zasady opodatkowania […]

Mandaty 2022 jakie zmiany?

auto automobile blur buildings

Nowy taryfikator mandatowy W sobotę weszła nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd – z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – do 5 tys. zł. Mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do […]

Polski Ład i spore zmiany w podatkach od 2022 roku

Podniesienie kwoty wolnej od podatku, wyższy próg podatkowy czy zmiany w zasadach płacenia składki zdrowotnej to tylko niektóre ze zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co dokładnie się zmieni i co to oznacza w praktyce? Rząd, mówiąc o Polskim Ładzie, roztacza przed nami wizję niemal […]

Alienacja rodzicielska

a kiss by her daughter

Alienacja Rodzicielska w definicji Douglasa Darnalla, którą cytuje m.in. popularna Wikipedia to zespół świadomych i nieświadomych zachowań jednego z rodziców, skutkujących zaburzeniem relacji między dzieckiem a drugim rodzicem. Alienacja rodzicielska w praktyce Są to rozmaite zachowania stosowane najczęściej przez rodzica stale zamieszkującego z dzieckiem po rozstaniu. Mają one na celu nastawienie dziecka przeciwko drugiemu z rodziców. Można takie […]

Mobbing

wood figurines set on surface

Mobbing – zgodnie z art 93 (4) kp oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing w teorii W praktyce warszawskich sądów, […]

Opieka naprzemienna

man and child walking near bushes during daytime

Czym jest opieka naprzemienna? W jaki sposób można ją ustalić? Jak wpływa na alimenty i inne świadczenia? Opieka naprzemienna definicja W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma obecnie definicji opieki naprzemiennej. Wprawdzie do opieki naprzemiennej odwołują się przepisy innych ustaw m.in. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czy ustawy o świadczeniach rodzinnych, jednak wprost […]

Konwencja haska – czyli powrót z dzieckiem do kraju bez zgody drugiego rodzica

toddle wearing gray button collared shirt with curly hair

Słyszeliście zapewne o sprawie 6-letniej Elenki. Mieszkała razem z rodzicami we Włoszech. Tata był miejscowym, mama pochodziła z Polski. Pewnego dnia mama podjęła decyzję o rozstaniu i razem z córką wróciła do ojczyzny. W związku z powyższym, tata wszczął procedurę przewidzianą w konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Konwencja ta została sporządzona w […]

Egzekucja z minimalnego wynagrodzenia

brown gavel

Dłużnicy ukrywający swoje dochody przed egzekucją – sądową, czy administracyjną – nie mogą już spać spokojnie. Posłowie chcą wprowadzić limit kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości 85 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obniżeniu ulec ma też kwota wolna od potrąceń z rachunku bankowego – z obecnych 75 proc. do 50 proc. […]

Zażywanie a posiadanie narkotyków

posiadanie narkotyków odpowiedzialność karna

Ostatnio mój znajomy podesłał mi pewien artykuł o tym, że skazali pewnego pana za posiadanie narkotyków. Niby nic dziwnego, ale został on skazany za to, że nie posiadał ich fizycznie przy sobie, lecz, że je posiadał, nazwijmy to w sobie. Krótko mówiąc, został skazany za posiadanie narkotyków po ich spożyciu. Kolega zadał więc pytanie – […]