Błędy lekarskie

Prawo karne

Sprawy o błędy lekarskie należą do skomplikowanych i trudnych.

Aby przypisać winę lekarzowi (czy też pielęgniarce) nie wystarczy bowiem sam fakt pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, a nawet jego śmierci. Należy dowieść konkretnych błędów lub zaniedbań, a zatem potrzebne są jednoznaczne opinie biegłych, zazwyczaj innych lekarzy, którzy niechętnie oskarżają swoich kolegów po fachu.

Do prowadzenia takich spraw potrzebujesz dobrego prawnika, a sam powinieneś uzbroić się w cierpliwość.